DOMOV O PODJETJU DEJAVNOSTI VOZNI PARK REFERENCE KONTAKT


PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN HORTIKULTURO d.o.o. smo firma ki je nastala iz OBRATA za gradnje in mehanizacijo pri Gozdnem gospodarstvu Maribor. Izločitev se je izvršila v letu 1997, v mesecu juniju. Izločili smo se v samostojno podjetje skupaj z zaposlenimi, premoženjem in kompletno dejavnostjo, ki smo jo imeli v prejšni firmi. Naše izkušnje obsegajo dela na področju nizkogradenj in visokogradenj.

Vsa dosedanja leta smo opravljali naslednja dela:
  •  gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic in objektov na njih
  •  gradnja in modernizacija cest za naročnike kot so občine,  krajevne skupnosti in DRSC Ljubljana
  •  sanacije porušenih pobočij - plazov s kamnitimi zložbami,  kaštami, pilotnimi stenami in drenažami
  •  izgradnja kanalizacij, cevovodov za MHE, vodovodov, izgradnja  MHE .
  •  izgradnja objektov na prometnicah (mostovi, propusti,  podporni in oporni zidovi .)
  •  minerska dela
  •  izgradnja parkirnih površin, asfaltiranje površin (ročno ali  strojno)
  •  opravljamo tudi dela s področja hortikulture, kot so urejanje  zelenic, sajenje in vzdrževanje okrasnih in parkovnih rastlin in  njihovo vzdrževanje


Povpraševanja:          


Domov | O podjetju | Dejavnosti | Vozni park | Reference | Kontakti | ©2014 PGGH d.o.o. Impresum